Category: 2014

Sværmen/The Swarm (2014)

Sound, text and video installation including a display case with live house flies, a brass vase, white sugar.

Exhibited at the Sort/Hvid theatre, Copenhagen, as part of the Golden Days remembrance of WW1.

Curated and produced by Jacob Lillemose

“Den 20. august, 1918 havde engelske Judith Boyle fra Millwall en oplevelse, som hun mente var en vision om det samfund der ville følge efter den snarlige afslutning på Første Verdenskrig. Boyle var så vidt vides en ganske almindelig borger, men den dag var hun i følge hende selv vidne til noget ganske ualmindeligt. Hvad hun helt præcist så kan man kun gisne om, men hun efterlod et ark med noter, som indikerer at det var voldsomt. Dagens efter skrev Boyle til redaktøren på The Post og bad ham om at trykke noterne, så læsere kunne gøre brug af informationen. Samfundets fremtidige skæbne afhang af det, skrev hun. Noterne blev dog ikke trykt og deres eksistens har ikke været kendt af andre end det fåtal af de folk, som gennem tiden har haft dem mellem hænderne. Den danske kunstner Tobias R. Kirstein har imidlertid fået lov til at fotografere både brev og noter af den private samler, der siden 1997 har haft dem i sin samling af Først Verdenskrigs-genstande. I følge samleren fandt han noter og brev i en antikvarisk bog. Kirstein har påtaget sig rollen som “læser” og har gjort brug af noter og brev til at skabe en installation, der på spekulativ vis levendegør Boyles vision.”

‘180 Slag Mod Krigsaberne’ by Henning Christiansen (1988/2014)

Performed at Sejerøfestivalen, Denmark.

Thank you to the Christiansen family and Thomas Buhl Wiggers/ Emil KS.

Buy the monography on Henning Christiansen at Antipyrine.

 

 

AUDIO:VISUALS Jomi Massage, TR Kirstein, Anna Maria Helgadottir (2014)

From the press release of CPH:DOX: “Using the concept of ‘parallel’ as their starting point, the musicians and artists Jomi Massage and Tobias Kirstein and the video artist Anna Maria Helgadottir have founded a joint project between performance, film and sound art. Parallels are the opposite of opposites, and the three otherwise so different artists have also teamed up to a project that Jomi Massage (aka Signe Høirup Wille-Jørgensen) calls a journey through inertia and physical states. A visual and sound-saturated journey in tones and noise, fissures and images of what is otherwise such a quiet inner place’. A live experiment from the three veterans of Copenhagen’s underground scene.”

Reacts / Jomi Massage: Primitives (2014)

Reactions on Jomi Massage´s album Primitives from:

Nils Gröndahl
Mads Emil Nielsen
SØS Gunver Ryberg
TR Kirstein/C Haxholm
i am now
Maria Laurette Friis
Birgitte Alsted
Heidi Mortenson

The Being Music 2014

http://cargocollective.com/thebeingmusic

Arbejde er det der adskiller os fra dyrene/ Work is what separates us from the animals (2014)

with Claus Haxholm.

4 tons of chalk, sound.

Two day performance installation as part of ACTS 2014, Museet for Samtidskunst, Roskilde, Denmark.

ACTS 2014 – Festival for lyd og performance. Museet for samtidskunst, Roskilde. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

 

ACTS 2014 – Festival for lyd og performance. Museet for samtidskunst, Roskilde. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

“Arbejde er det, der adskiller os fra dyrene
Haxholm & Kirsteins performanceinstallation er et nøje planlagt forløb over to dage, som involverer røg, kalk, diverse beholdere, lyd, bevægelse og fysisk arbejde – ude som inde på museets arealer. Værket afsøger forbindelser mellem det ophøjede og det banale, mellem dagens arbejde og materialets langstrakte tid. Mellem disse poler foregår energiudvekslinger og feedbackprocesser, som transformeres og opløser sig selv.

Duoens værker behandler et felt mellem performativ lydkunst og manuelt arbejde som forskellige måder at organisere energi på. I tidligere fysiske værker er et galleri blevet fyldt med flere tons jord og derefter tømt igen – eller lyd er blevet begravet i store huller i en baghave.”

http://samtidskunst.dk/udstillinger/acts-14

Dirt (2014)

Photo series of piles of dirt

as part of the group show This is our Art This is our Music, David Risley Gallery, Copenhagen.