Sværmen/The Swarm (2014)

Sound, text and video installation including a display case with live house flies, a brass vase, white sugar.

Exhibited at the Sort/Hvid theatre, Copenhagen, as part of the Golden Days remembrance of WW1.

Curated and produced by Jacob Lillemose

“Den 20. august, 1918 havde engelske Judith Boyle fra Millwall en oplevelse, som hun mente var en vision om det samfund der ville følge efter den snarlige afslutning på Første Verdenskrig. Boyle var så vidt vides en ganske almindelig borger, men den dag var hun i følge hende selv vidne til noget ganske ualmindeligt. Hvad hun helt præcist så kan man kun gisne om, men hun efterlod et ark med noter, som indikerer at det var voldsomt. Dagens efter skrev Boyle til redaktøren på The Post og bad ham om at trykke noterne, så læsere kunne gøre brug af informationen. Samfundets fremtidige skæbne afhang af det, skrev hun. Noterne blev dog ikke trykt og deres eksistens har ikke været kendt af andre end det fåtal af de folk, som gennem tiden har haft dem mellem hænderne. Den danske kunstner Tobias R. Kirstein har imidlertid fået lov til at fotografere både brev og noter af den private samler, der siden 1997 har haft dem i sin samling af Først Verdenskrigs-genstande. I følge samleren fandt han noter og brev i en antikvarisk bog. Kirstein har påtaget sig rollen som “læser” og har gjort brug af noter og brev til at skabe en installation, der på spekulativ vis levendegør Boyles vision.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: